DRBEE蜂博士授粉熊蜂

IPM农林生物防治产品研究与应用
收藏
DRBEE蜂博士捕食螨 斯氏钝绥螨 防治粉虱蓟马天敌 瓶装
价格:
30.00
35.0
销量:0
评论:0
收藏:0
购买数量:
库存量:1000
产品保证
正品保证
快速发货
售后服务
产品详情
产品评论(0)
编号: BSM002 类型: 捕食螨
规格: 25000头/瓶 品牌: Drbee蜂博士
积分可抵: 0.0 运输方式: 顺丰快递
运费支付: (运费拍前咨询客服)

斯氏钝绥螨详情页_01.png斯氏钝绥螨详情页_02.png斯氏钝绥螨详情页_03.png斯氏钝绥螨详情页_04.png斯氏钝绥螨详情页_05.png斯氏钝绥螨详情页_06.png斯氏钝绥螨详情页_07.png斯氏钝绥螨详情页_08.png斯氏钝绥螨详情页_09.png斯氏钝绥螨详情页_10.png

400-865-6978     (全天24小时服务)
咨询热线
线上客服服务
首页     ·     所有商品    ·    关于品牌
中国▪北京市大兴经济技术开发区金苑路2号